Vooronderzoeken bij de oogarts

De pré- en post-operatieve consultaties gebeuren steeds bij de dokter in zijn/haar praktijk.

Het eerste contact gebeurt steeds met een vrijblijvend intakegesprek dat wordt uitgevoerd door de dokter of de optometriste. Tijdens dit gesprek worden er enkele onderzoeken uitgevoerd en wordt bekeken of u al dan niet in aanmerking komt voor een laserbehandeling of een lensimpant. Zoniet dan worden de mogelijke alternatieven voorgesteld.

Indien er wordt overgegaan tot een laserbehandeling of een lensimplant dan wordt er een afspraak vastgelegd voor een uitgebreid onderzoek. Dit bepaalt welke de meest optimale behandeling voor je is, welke techniek mogelijk is en hoeveel er behandeld moet worden.

De dokter wil op voorhand weten of een optimaal resultaat kan verwacht worden en of het oog geen andere afwijkingen heeft die de kans op slagen doen afnemen.

Een volledig vooronderzoek bevat bijgevolg heel wat metingen:

 • De vorm en kwaliteit van de voor- en achterkant van het hoornvlies
 • De dikte van het hoornvlies
 • De diameter van het hoornvlies
 • De toestand van de eigen lens
 • Het netvlies
 • De oogzenuw
 • De oogdruk
 • De lengte van het oog
 • Het gezichtsveld
 • De pupildiameter in licht en donker
 • De traankwaliteit
 • De precies te behandelen brekingsafwijking

Tenslotte worden de voor- en nadelen nog overlopen en uiteindelijk worden de behandelingsdatum alsook de nacontroles vastgelegd.

Dag van de behandeling in het OLC

Als u het Ooglasercentrum binnenkomt hoeft u zich niet aan te melden en mag u meteen plaatsnemen in de wachtzaal van het Ooglasercentrum op de eerste verdieping.

Een medewerker van het OLC komt u op het afgesproken tijdstip afhalen om zo aan de voorbereiding te beginnen. Zij/hij zal u gedurende het verblijf in het centrum begeleiden en ervoor zorgen dat je de laserbehandeling op een aangename manier kunt laten ondergaan.

 • Het oog wordt voorbereid met verdovende oogdruppels
 • Je krijgt een operatiemuts, schoenovertrekken en overschort om aan te trekken.
 • De oogarts bekijkt nog een laatste keer het hoornvlies en brengt een markering ​"stempeltje" aan om de hoornvliesflap juist te kunnen terugplaatsen.
 • Je wordt binnengeleid in het laserlokaal waar je gaat liggen op de behandelingstafel van ​​het lasertoestel.
 • Extra verdovende druppels worden toegediend.
 • Het oog en de huid rond het oog worden ontsmet.
 • Het te laseren oog wordt met een steriele folie afgedekt.
 • Een ooglidsperder zal je oogleden openhouden zodat je niet meer kan knipperen (door de ​verdoving heb je tijdelijk geen knipperreflex meer).
 • Het oog wordt gespoeld om alle aanwezige onzuiverheden in de traanfilm te verwijderen.
 • De zuigring van de flapmaker (IntraLase) wordt nu op het oog geplaatst. Het is normaal dat ​het donker wordt en het zicht waziger.
 • Het hoornvliesflapje wordt gemaakt: tijdens deze fase hoor je de laser zoemen.
 • Na het maken van het flapje wordt de zuigring van het oog verwijderd.
 • De tafel wordt nu onder de andere laser gedraaid.
 • Er word je gevraagd naar een rood knipperend fixatielichtje te kijken.
 • Het flapje wordt omgeklapt. Dit is pijnloos. Nu kan de eigenlijke laserbehandeling beginnen
 • Tijdens de laserbehandeling hoor je een knetterend geluid dat meestal gepaard gaat met ​het waarnemen van een lichte brandgeur. Dit is te wijten aan de verdamping van weefsel in ​​ ​de behandelde zone en is volledig normaal. De laserbehandeling zelf duurt doorgaans ​minder dan één minuut en wordt opgedeeld in 2 tot 8 fases.
 • In deze fase is het van belang dat je zo goed mogelijk naar het rode flikkerende ​​​fixatielichtje blijft kijken.
 • Indien je teveel rondkijkt, wordt de laser onmiddellijk gestopt en gaat de behandeling pas ​verder wanneer je weer goed naar het rode lampje kan kijken. Wij helpen je hierbij
 • De laserprocedure is volledig pijnloos
 • Na de laserbehandeling wordt het flapje terug op zijn plaats gebracht en gespoeld. Nu zal ​nog enkele minuten worden gewacht zodat het flapje kan drogen en zich terug kan ​​vasthechten op zijn natuurlijke plaats.
 • Na de behandeling blijf je nog minstens een half uur in het centrum. Voor het vertrek wordt ​nog een laatste controle uitgevoerd.

Nacontroles bij de oogarts

De eerste dag na de ingreep moet u steeds op controle bij de oogarts. Afhankelijk van het soort ingreep worden de post-operatieve afspraken op voorhand vastgelegd.