Wat is LASIK?

LASIK is een chirurgische ingreep om bijziendheid (myopie), verziendheid (hypermetropie) en astigmatisme te corrigeren.

Waarvoor staat de naam LASIK?

LASIK is de afkorting van “laser in situ keratomileusis”. De naam verwijst naar de laser als instrument om de vorm van het hoornvlies te veranderen zonder daarbij in te grijpen in de aanliggende celstructuren. “In situ” is Latijn en betekent vanuit medisch oogpunt: op de oorspronkelijke plaats zonder aanraking van de omringende weefsels. “Kerato” is Grieks voor “hoornvlies” en “mileusis” betekent “vorm geven”.

Hoe lang al wordt LASIK uitgevoerd?

De eerste LASIK-operaties werden omstreeks 1991 uitgevoerd. De belangrijkste stappen in de behandeling hebben echter al een lange voorgeschiedenis. Zo kunnen oogartsen al sinds ± 1950 de vorm van het hoornvlies wijzigen en sinds ± 1965 een beschermende laag weefsel aanmaken. Ook de excimer-laser wordt al sinds het begin van de jaren 1980 gebruikt.

Wat is IntraLasik?

IntraLasik is een Laserbehandeling waarbij het flapje wordt gemaakt door een laser (IntraLase) in plaats van het mechanische mesje. De uiteindelijke laserbehandeling gebeurt daarna met de Technolas zoals bij elke laserbehandeling. Het verschil ligt hem in de perfecte flap die met de laser wordt gecreëerd.

Wie komt in aanmerking voor een Laser-behandeling?

Heel wat bijziende, verziende en astigmatische mensen kunnen voordeel halen uit een LASIK-behandeling. Wel moet je duidelijk te kennen geven minder afhankelijk te willen zijn van bril of contactlenzen. Ook moet je de risico's die verbonden zijn aan ieder type van chirurgische ingreep, aanvaarden.

Wie komt niet in aanmerking voor een Laser-behandeling?

De eventuele risico's worden tijdens een voorafgaand gesprek uitvoerig besproken.

Ik ben perfect gelukkig met mijn contactlenzen. Moet ik dan nog een Laser-operatie overwegen?

In dat geval raden wij jou aan om zorgvuldig de pro's en contra's van een LASIK-behandeling af te wegen en je goed te laten informeren bij de behandelende oogarts.

Hoeveel kost een Laser-operatie?

Een precies bedrag kunnen we je hier niet geven. De prijs varieert immers van behandeling tot behandeling en is dus te bespreken met je oogarts. Weet wel dat de laserbehandelingen in België goedkoper zijn dan in Nederland en Duitsland.

Wordt de LASIK-behandeling terugbetaald door het ziekenfonds of door een privé-verzekering?

Gezien er voor deze behandeling geen RIZIV-nummer bestaat, vallen alle kosten voor jouw rekening. Sommige mutualiteiten hebben wel een tegemoetkoming van 50-150€ per oog. Contacteer best je mutualiteit hiervoor. Er zijn echter wel privé-verzekeringen die voor een groter gedeelte tussenkomen in de kosten van een laserbehandeling.

Welke resultaten mag ik verwachten van een LASIK-operatie?

Laseren verbetert je niet-gecorrigeerde zicht, d.w.z. je gezichtsvermogen zonder bril of lenzen. Het merendeel van de patiënten met lichte tot gemiddelde bijziendheid krijgt na de LASIK-behandeling een perfect zicht met een lichte afwijking tot +/- 0.50. Goed om comfortabel zonder bril of lenzen te functioneren. Patiënten met een hoge graad van bijziendheid (> -8.00) en verziendheid (> +4.00) moeten realistisch zijn. Zij die na afloop het meest tevreden zijn, blijken zich vooraf uitvoerig te hebben laten informeren over de risico's, de mogelijke neveneffecten en het te verwachten resultaat. Voor deze doelgroep wordt ook vaak een implantlens geadviseerd.

Zijn de resultaten behaald met LASIK blijvend?

De resultaten na een laserbehandeling zijn blijvend en zullen mettertijd ook niet verslechteren. Bedenk wel dat je oog zelf nog kan veranderen. Daarom raden veel oogchirurgen een laserbehandeling pas aan nadat de belangrijkste oogveranderingen in het leven zijn gebeurd. Pas vanaf de leeftijd van 18 jaar mag je verwachten dat het zicht voldoende gestabiliseerd is, ook al kunnen de ogen ook daarna nog veranderen. Een goed gesprek met je oogarts is dan ook zeer belangrijk. Hij zal een overzicht maken van de veranderingen in je ogen en samen met jou beslissen of het al dan niet te vroeg is voor een ingreep. We willen je er echter nogmaals op wijzen dat de resultaten van de laseringreep, indien nodig, tijdens een bijkomende operatie kunnen worden verbeterd.

Wanneer ik reeds een Laser-behandeling heb ondergaan, en mijn gezichtsvermogen nadien toch nog verandert, kan de behandeling dan worden overgedaan?

Een nieuwe Laser-behandeling heeft inderdaad kans van slagen. Maar er bestaan nog andere behandelingen. Daarom is een onderhoud met je oogchirurg aangewezen, ten eerste om de oorzaak van de wijzigingen in je gezichtsvermogen te achterhalen, en ten tweede om de voor jou beste behandeling vast te stellen.

Hoe lang duurt een Laser-operatie?

De hele procedure duurt 15 à 20 minuten voor beide ogen samen. Dat is inclusief het maken van de flap en de laserbehandeling onder de flap

Kan ik na een Laser-ingreep onmiddellijk met de wagen naar huis rijden?

De eerste uren na de operatie kan de patiënt zich wat ongemakkelijk voelen en een enigszins vervaagd zicht hebben. Bovendien krijgen de meeste patiënten vóór de behandeling een kalmeringsmiddel. Daarom mag je na de behandeling niet met de wagen naar huis rijden. Meer zelfs, je doet er best aan om de eerste 24 uren na de ingreep niet achter het stuur te kruipen.

Doet een Laser-ingreep pijn?

Om het oog te verdoven gebruikt de oogchirurg plaatselijke verdoving in de vorm van oogdruppels. Wanneer de chirurg de vacuümring op je oog plaatst om de flap te maken, word je een gevoel van druk gewaar net voordat het gezichtsvermogen enkele seconden lang vervaagt. De lasertoestellen die de oogarts gebruikt tijdens de ingreep doen geen pijn. Evenmin veroorzaken ze een gevoel van onbehagen. Gedurende enkele uren na de operatie hebben vele patiënten een licht brandend gevoel in de ogen, te vergelijken met het gevoel dat je krijgt wanneer je in water zwemt waarin chloor zit. Daarom raden we je aan onmiddellijk na de ingreep een paar uurtjes te slapen. Dit gevoel van onbehagen zal geleidelijk verdwijnen.

Worden tijdens een Laser-ingreep beide ogen tegelijkertijd behandeld?

Ja. Dit heeft als voordeel dat je maar eenmaal werkonbekwaam bent en dat het evenwicht tussen beide ogen steeds wordt bewaard. In uitzonderlijke gevallen zal de behandelende arts van het OLC Oogcentrum verkiezen beide ogen afzonderlijk te behandelen. Dat hangt uiteraard af van jouw specifiek geval en wordt besproken in een voorafgaand gesprek. Wanneer de resultaten niet optimaal zijn, blijft een bijkomende behandeling mogelijk. Die nabehandeling is het eerste jaar na de operatie in de prijs inbegrepen. Ook een nieuwe behandeling blijft tot de mogelijkheden behoren.

Hoe lang zal ik na een Laser-operatie werkonbekwaam zijn?

Dat hangt af van je beroep. In sommige vakgebieden is een zeer scherp gezichtsvermogen van groot belang. Denken we maar aan tandartsen of chirurgen. Deze mensen zullen rekenen moeten houden met een werkverlet van één of twee dagen. Vele patiënten keren de volgende al terug naar hun werk, omdat ze ervan uitgaan dat hun zicht goed genoeg is om hun taken naar behoren uit te voeren. Hou er echter rekening mee dat je de dag volgend op de ingreep nog wat vermoeid zult zijn. Daarom raden wij je aan de eerste twee of drie dagen volgend op de ingreep thuis te blijven.

Kan ik sporten na een LASIK-ingreep?

Onmiddellijk na de behandeling mag je de draad van je gewone activiteiten terug opnemen. Niettemin moet je de eerste twee weken activiteiten vermijden waarbij zweet in je ogen kan lopen. Ook voor contactsporten geldt: vermijden of ten minste één maand lang veiligheidsglazen dragen. Zwemmen en andere watersporten zijn enkele weken lang uit den boze. Alle informatie over wat mag en niet mag na een Laser-behandeling krijg je van je behandelende oogarts.

Hoe lang duurt het voor ik terug goed kan zien, en hoe lang zal het duren voor ik mijn beste gezichtsvermogen verkrijg?

Typisch voor IntraLasik is dat je gezichtsvermogen zich zeer snel herstelt. De meeste patiënten hebben reeds dezelfde dag na de ingreep een goed zicht. Bovendien vinden ze dat hun gezichtsvermogen na één dag al vrij normaal is. Niettemin kan je zicht blijven verbeteren en kan het twee à drie maanden duren voordat je je beste gezichtsvermogen verkrijgt. Indien nodig kan de oogarts tijdens een nabehandeling nog enkele correcties aanbrengen. Verziende patiënten daarentegen moeten wat langer wachten alvorens helder te kunnen zien. Typisch voor dit type van oogafwijking is het onvermogen om één tot twee weken na de Laser-operatie zeer helder te kunnen zien. Het beste gezichtsvermogen zal in dit geval pas na verschillende maanden bereikt worden.

Als mijn ogen genezen zijn, moet ik dan nog een bril of lenzen dragen?

De meeste patiënten zullen na een Laser-behandeling geen bril of lenzen meer nodig hebben voor de uitoefening van hun dagelijkse taken. Niettemin blijft er een kans bestaan, hoewel deze vraag niet meer actueel is. Er kan immers een corrigerende nabehandeling worden uitgevoerd, die het eerste jaar volgend op de ingreep in de prijs inbegrepen is. Ook is het mogelijk dat Laser-patiënten, eens de leeftijd van 40 jaar overschreden, een leesbril nodig hebben. Dat is te wijten aan de normale veroudering van het oog en heeft niets te maken met de laserbehandeling.

Hoe zal mijn zicht 's nachts of in het schemerdonker zijn na een Laser-behandeling?

Sommige patiënten vertonen een neiging tot verblinding of zien stralen of sterretjes in (half)donkere omstandigheden. Voor de overgrote meerderheid zijn die effecten van tijdelijke aard. In een zeldzaam geval heb je er verschillende maanden of langer last van. Ook al hebben deze symptomen geen invloed op de eigenlijke scherpte van het zicht, toch kunnen ze hun weerslag hebben op de dagelijkse activiteiten en op het rijden 's avonds.

Zal ik last hebben van droge ogen na de LASIK-ingreep?

Je moet je ervan bewust zijn dat droge ogen een mogelijke complicatie zijn van een LASIK-behandeling. De oogarts dient nauwgezet na te gaan of een patiënt, die voordien reeds last had van droge ogen, contactlenzen niet verdraagt, in de menopauze zit of de anticonceptiepil neemt. Deze elementen verhogen namelijk de kans op droge ogen na een Laser-operatie.

Ik heb nu een leesbril. Mijn dokter zegt dat ik na de LASIK-behandeling mijn leesbril nog steeds zal moeten gebruiken. Hoe komt dat?

Vanaf de leeftijd van 40 jaar kan een patiënt die zijn verziendheid via een Laser-operatie heeft laten corrigeren, een leesbril nodig hebben. Dat komt doordat de flexibiliteit van de ooglens met de jaren erop achteruitgaat. Voor deze toestand, ook wel presbyopie genoemd, bestaat er op dit moment nog geen chirurgische ingreep.

Ik ben geopereerd o.w.v. mijn verziendheid. Zal ik nu mijn vermogen om goed van dichtbij te zien verliezen?

Wanneer je een Laser-ingreep hebt ondergaan om je verziendheid te corrigeren, dan mag je een globaal goed zicht verwachten. Ben je ouder dan 40 jaar, dan kan het niettemin gebeuren dat je de beelden dichtbij na een Laser-operatie niet meer zo scherp waarneemt.

Wat is PRK en waarin verschilt het van IntraLasik?

PRK of "fotorefractieve keratectomie" is verwant met IntraLasik in die mate dat beide technieken gebruikmaken van een computergestuurde excimer-laser om de vorm van het hoornvlies aan te passen. In tegenstelling met PRK wordt bij IntraLasik het "epithelium" (de buitenste beschermlaag van het oog) niet beschadigd omdat de oogchirurg een flap creëert. Tijdens een PRK-behandeling daarentegen wordt dit epithelium voorzichtig weggeschraapt. Typisch aan een PRK-behandeling zijn het lange genezingsproces en de pijn. Het voordeel van PRK is dat er geen flap gecreëerd hoeft te worden en dat de daarmee verbonden risico's worden omzeild.