Kiezen voor een lensimplant

Wanneer tijdens de vooronderzoeken blijkt dat een laserbehandeling niet je ideale oplossing is kan men als aternatief een lensimplantatie voorstellen. Hierbij wordt operatief een kunstlens in het oog ingeplant. Voor dit alternatief kan er tussen twee operatietechnieken worden gekozen.

De laatste jaren hebben de ontwikkelingen in de refractieve lenschirurgie een enorme groei gekend. Dit houdt in dat er tal van mogelijkheden zijn om het comfort van de patiënt te verhogen. Bespreek dit gerust met je oogarts.

Deze operatie wordt niet uitgevoerd in Het Ooglasercentrum maar in het ziekenhuis waarmee de uitvoerende oogarts is verbonden.

RLE (Refractive Lens Exchange)

Dit is technisch hetzelfde ingreep als een standaard cataractoperatie waarbij de eigen ooglens wordt vervangen door een kunstlens. De sterkte van deze kunstlens wordt zo berekend dat na de operatie een goed zicht voor ver bekomen wordt met geringe of geen correctie. Het gebruik van een aangepaste leesbril is nadien meestal evenwel noodzakelijk.

Bij een RLE kan men kiezen tussen verschillende lenzen naargelang de afwijking, werk/hobby's, ... wensen van de patiënt.

Monovision: Bij monovision wordt een goed vertezicht aan een oog gecombineerd met een goed leesvermogen aan het andere oog wat ervoor zorgt dat een leesbril langere tijd vooruit geschoven kan worden. Het oog wat het meest actief is (het dominante oog) wordt volledig op sterkte 0 gebracht waardoor je daarna goed in de verte kunt kijken. Het niet dominante oog krijgt een reststerkte van –1 of –1,5 waardoor je hiermee een goed leesvermogen krijgt.

Multifocale lenzen: Recent zijn er ook implantlenzen beschikbaar waarmee men zowel ver als dichtbij zonder bril kan zien. Multifocaal wil zeggen dat er meerdere sterktes gecreëerd worden in een lens zodat je op alle afstanden scherp kan zien. De voorspelbaarheid van een multifocale behandeling is echter gering. De moeilijkheid bij multifocale behandelingen is dat een heel juiste balans gevonden moet worden tussen enerzijds een optimaal vertezicht en anderzijds een voldoende leesvermogen.

Pro en contra van RLE

 • De aangewezen behandeling voor zeer grote oogafwijkingen, vb. -15.00 of +10.00 dioptrie waarvoor IntraLasik niet geschikt is.
 • Mogelijkheid voor combinatie met LASIK-behandeling
 • De enige oplossing voor grote afwijkingen bij jonge mensen die niet in aanmerking komen voor IntraLasik.
 • Kans op infectie in het oog: Door de operatiewonde kan de bolvorming van het oog verloren gaan wat leidt tot astigmatisme;
 • Risico van zwelling van het hoornvlies, wanneer dat tijdens de operatie wordt aangeraakt.Daarom is levenslang een jaarlijkse controle noodzakelijk;

ICL (Intra oculaire contactlens)

Dit is een nieuwe techniek waarbij er een contactlensje gezet wordt tussen de eigen lens, die niet verwijderd wordt, en de iris. Deze techniek gebruiken we vooral bij jonge mensen met hoge bijziendheid, hoog astigmatisme en verziendheid.

Pro en contra van ICL

 • De aangewezen behandeling voor zeer grote oogafwijkingen, vb. -15.00 of +10.00 dioptrie ​ waarvoor IntraLasik niet geschikt is.
 • Mogelijkheid voor combinatie met LASIK-behandeling
 • De enige oplossing voor grote afwijkingen bij jonge mensen die niet in aanmerking komen voor IntraLasik.
 • Kans op infectie in het oog: Door de operatiewonde kan de bolvorming van het oog verloren gaan wat leidt tot astigmatisme;
 • Gevaar voor het ontstaan van staar of cataract;
 • Risico van zwelling van het hoornvlies, wanneer dat tijdens de operatie wordt aangeraakt. Daarom is levenslang een jaarlijkse controle noodzakelijk;