"Surface ablation"

Deze technieken groepeert men onder de groep van “surface ablation” waarbij er geen flap gemaakt wordt in het hoornvlies maar de oppervlakkige epitheellaag wordt losgemaakt. De laserbehandeling wordt met dezelfde laser (Technolas) uitgevoerd en het epitheel groeit volledig terug in minder dan een week.

De operatie

Bij een laserbehandeling wordt het oog vooraf verdoofd met oogdruppels. Een klemmetje zorgt ervoor dat de oogleden worden opengehouden. Met een Alcooloplossing of een EpiLasik flapmaker wordt het epitheel van het hoornvlies verwijderd.

Met de excimer-laser, de Technolas Z100 van Bausch & Lomb, verdampt de oogchirurg vervolgens het oppervlak van het hoornvlies. Voor bijziendheid maakt de arts het oog vlakker, voor verziendheid boller. Alle nodige berekeningen gebeuren per computer.

Vervolgens wordt er een contactlens op het oog geplaatst om het epitheelherstel te versnellen. De volledige behandeling duurt doorgaans minder dan 20 minuten.

Vele patiënten merken reeds na 4 uur een grote verbetering. Velen kunnen reeds de dag nadien veilig met de wagen rijden. Een werkverlet van drie dagen is meestal voldoende.

Pro en contra

Deze techniek is geschikt voor patiënten met een dun hoornvlies (waardoor ze voor IntraLasik niet in aanmerking komen) of voor diegenen met angst voor het loskomen van het flapje.

Sportbeoefenaars met een groot risico op oogletsels (vb. gevechtssporten) kunnen zonder problemen deze behandeling ondergaan. Ook bijbehandelen is mogelijk, maar meer dan één keer wordt afgeraden.

Doordat het epitheel enkele dagen nodig heeft om terug te groeien heeft men de eerste dagen na de operatie last van wazig zicht en zijn vaak pijnstillers nodig om de pijn te verzachten.